wg definicji WHO

Zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym
i społecznym, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania.
Jest zdolnością do osiągania pełni własnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych.

Porozmawiajmy

Pomóż nam pomagać

Szukam pomocy

Facebook IconZnajdź nas na Google+