Aleksandra Kűhn-Dymecka – wiceprezes

Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej. Specjalista psychologii klinicznej. Ukończyła czteroletnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Prowadzi psychoterapię osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe o charakterze depresyjnym, lekowym, zaburzenia osobowości. Zajmuję się kompleksowa diagnostyka psychologiczną. Pracuje w nurcie integratywnym łączącym metody pracy psychodynamicznej, systemowej i psychodramy J. L Moreno. Metody pracy dobieram elastycznie kierując się specyfiką zaburzeń i potrzebami pacjentów w procesie terapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową, współprowadzi grupy terapeutyczne z certyfikowanym terapeutą psychodramy PIfE, metodą aktywnej terapii J.L. Moreno.

Przygotowuje rozprawę doktorską na temat „Potencjały zdrowia u osób z rozpoznaniem schizofrenii”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Prowadzi również szkolenia w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Inne

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook IconZnajdź nas na Google+