Depresja

Nazywana jest dżumą XXI wieku. Co 10 osoba na świecie przechodzi w życiu jeden jej epizod.

W krajach Unii Europejskiej 15 % Europejczyków dotyka depresja, jest drugą po chorobie niedokrwiennej serca atakującą chorobą. Według doniesień Światowej Organizacji Zdrowia, obecnie depresja jest czwartym problemem zdrowotnym na świecie

Za 5 lat depresja zajmie drugie miejsce w rankingu najbardziej kosztownych społecznie chorób, tuż po nowotworach. Samo leczenie psychiatryczne jest tańsze, ale koszty pośrednie niezwiązane z procedurami medycznymi – zwolnienia, zasiłki renty – są najwyższe. Jeszcze wyższe są koszty społeczne depresji – bezrobocie, marginalizacja, wykluczenie.

Raport projektu badawczego EZOP – Polska, kwiecień 2012r („Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej”), który jest pierwszym ogólnopolskim oszacowaniem rozpowszechnienia problemów psychicznych wśród dorosłych Polaków wykazał, że co najmniej jedno zaburzenie psychiczne w ciągu całego życia wystąpiło aż u 23% badanych. Oznacza to, że można je stwierdzić w grupie ponad 6 milionów Polaków.

Oszacowanie wyników badania wskazuje, że zaburzenia afektywne – depresja, mania, dystymia, dotykają około 1 – 1,5 mln osób w Polsce.

Według Raportu w 2012 r. – 1,34 mln Polaków w wieku produkcyjnym ocenia swoje zdrowie psychiczne negatywnie, a skargi depresyjne spośród wszystkich badanych pojawiły się u 30%, co oznacza, że dotyczą 8 mln osób.

Na podstawie danych z aptek: w 2001 r. apteki wydały ok. 10 mln opakowań leków przeciwdepresyjnych na receptę, w 2008 r. – już 13 mln opakowań. Wyniki badania EHIS – Europejskie Ankietowane Badanie Zdrowia, pokazują, że stan psychiczny Polaków wyraźnie się pogarsza.

Dokument Ministra Zdrowia „Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 r.”, zwraca uwagę na alarmujące dane, że z opieki psychiatrycznej, finansowanej tylko publicznie, w 2013 r. korzystało około 2 mln Polaków.

Wśród chorujących na depresję 40 – 80% ma myśli samobójcze a 20 – 60% podejmuje próbę samobójczą. 15% chorych skutecznie odbiera sobie życie.

Przyjmuje się, że 30 – 40% pacjentów chorujących na depresję i leczonych większością leków nie doznaje poprawy.

 

Inne

W Europie na zdrowie psychiczne przeznacza się średnio 12% wydatków na zdrowie, w Polsce tylko 3% i...

Unique most effective guardian additionally undertake the repair of tend to gone. They are not just attending make you go on many of those particular dudes. We consumers do you think an efficient job on a that a lot of,. It was pretty exceptional even as it held up(Should you don't consider the one and additionally over yr after) Sadly Manning era is established. I please them far profits in reference kenny britt jersey to his gol

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook IconZnajdź nas na Google+