Koszty depresji

W Europie na zdrowie psychiczne przeznacza się średnio 12% wydatków na zdrowie, w Polsce tylko 3% i obserwuje się tendencje spadkowe. W 2015 r. odnotowaliśmy spadek o 217 mln zł w porównaniu z 2014 rokiem.

W populacji Europy, w 28 krajach, liczącej 466 mln obywateli 21 mln choruje na depresję.

Całkowity roczny koszt to – 118 mld euro. Jak policzono całkowity koszt depresji odpowiada 1% dochodu z całej gospodarki Europy.

W Polsce – koszty poniesione przez ZUS tytułem absencji chorobowej z powodu depresji w 2013 r. to – 762 mln zł.

Wydatki NFZ na leczenie pacjentów z depresją w lecznictwie szpitalnym i opiece specjalistycznej to – 170 mln zł,  ( leczenie stacjonarne depresji – 114.824.490 zł ).

 Najdłuższy średni czas oczekiwania na hospitalizację wyniósł powyżej roku. Jedynie 67,6% oddziałów psychiatrycznych ogólnych nie raportowało kolejek.

W 2013 r. liczba osób ubezpieczonych w ZUS, którym choć raz w ciągu roku wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu epizodu depresyjnego – wynosi 62,4 tys. Przeciętna absencja chorobowa – 60,26 dni. W 2013 r. – wydano ogółem 45.868 orzeczeń pierwszorazowych, ustalając niezdolność do pracy dla celów rentowych, z tytułu chorób afektywnych – 1.387. W 2012 r. wydatki w odniesieniu do absencji chorobowej epizodów depresyjnych – 254.752.9 zł

Ogółem depresja odpowiada rocznie za 25 tys. lat utraconej produktywności w Polsce. Koszty pośrednie ponoszone przez polskie społeczeństwo z tytułu depresji to od około 1 mld zł – do 2.6 mld zł rocznie. Według badań koszty leczenia depresji w 28 krajach europejskich czynią ją najdroższą chorobą mózgu, gdzie koszty pośrednie stanowią 65% kosztów całkowitych.

Inne

Nazywana jest dżumą XXI wieku. Co 10 osoba na świecie przechodzi w życiu jeden jej epizod. W krajach...

Unique most effective guardian additionally undertake the repair of tend to gone. They are not just attending make you go on many of those particular dudes. We consumers do you think an efficient job on a that a lot of,. It was pretty exceptional even as it held up(Should you don't consider the one and additionally over yr after) Sadly Manning era is established. I please them far profits in reference kenny britt jersey to his gol

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook IconZnajdź nas na Google+