Prewencja zaburzeń psychicznych

Psychologiczna Prewencja jest ściśle związana z pojęciem ryzyka, jako podwyższonego prawdopodobieństwa wystąpienia patologii, dysfunkcjonalności, zagraża utrzymaniu dobrostanu psychicznego. Stany ryzykowne występują zawsze w kontekście zasobów odpornościowych. Od ich wzajemnych relacji zależy prawdopodobieństwo wystąpienia patologii. Dlatego psychologiczne działania prewencyjne wymagają analizy poziomu zagrożenia, diagnozę ryzyka i zasobów odpornościowych, oraz ustalenia zakresu potrzeb działań prewencyjnych.

Celem psychologicznej prewencji jest obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym. Programy profilaktyczne dotyczą:

  • zapobiegania społecznej patologii, przemocy, zachowaniom agresywnym, uzależnieniom,
  • zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
  • zapobiegania zaburzeniom

Inne

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook IconZnajdź nas na Google+