Problemy z leczeniem farmakologicznym

50% pacjentów chorych na schizofrenię nie przyjmuje leków zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po 10 dniach od wypisania ze szpitala mniej niż 25% chorych na schizofrenię przestrzega zaleceń lekarza, a po 2 latach – 75%.

Przerwanie leczenia przeciwpsychotycznego zwiększa 3,5 – krotnie prawdopodobieństwo zaostrzenia psychozy, tym samym zwiększając koszty pośrednie, jak i bezpośrednie np. związane z koniecznymi hospitalizacjami.

Inne

W Polsce na schizofrenię choruje 1 mln osób; przeciętna wieku – to 38,5 l. Wiek w chwili diagnozy –...

Zaburzenie to generuje znaczne koszty finansowe dla całej gospodarki. Największą ich składową są koszty...

Facebook IconZnajdź nas na Google+