Program Profilaktyki dla Osób Przejawiających Zachowania i Stany Ryzykowne

W odniesieniu do środowiska szkolnego oraz osób młodych dorosłych istotny jest Program Profilaktyki dla Osób Przejawiających Zachowania Ryzykowne, oraz Osób Zagrożonych Ryzykiem Zaburzeń Zachowania i Zaburzeń Psychicznych. Zachowania, które sprzyjają zdrowiu są określane jako zachowania prozdrowotne.

Zachowania, które stanowią bezpośrednie, albo w dalszej perspektywie zagrożenie dla zdrowia określane są jako zachowania problemowe, ryzykowne. Za wskaźniki zachowań ryzykownych uznaje się zachowania związane z agresją, przemocą, łamaniem norm społecznych, używaniem substancji psychaktywnych oraz problemy intrapsychiczne, emocjonalne.

Ryzykowny zespół zachowań problemowych w okresie adolescencji, u części populacji nie jest widoczny w okresie dorosłości. Sporadyczne pojawianie się niektórych zachowań ryzykownych jest uważane za normatywne dla tego okresu rozwojowego i nie musi świadczyć o zaburzeniach zdrowia psychicznego. Jednak nasilone zachowania ryzykowne mogą skutkować wymiernymi, negatywnymi konsekwencjami, utrudniać rozwój osobowości i potencjalnych możliwości intelektualnych, prowokować zachorowania na zaburzenia psychiczne.

Badania dowodzą, że występowanie zachowań problemowych jest istotne statystycznie związane ze wskaźnikiem zdrowia psychicznego, objawami złego samopoczucia psychicznego, objawami depresyjnymi i lękowymi, nasilonymi czynnikami stresogennymi. Nadużywanie substancji psychoaktywnych, nawet zażycie niewielkiej dawki powoduje nasilenie stanów lękowych, zachowań agresywnych, wystąpienie objawów psychotycznych czy uaktywnienie biologicznej predyspozycji do zachorowania na schizofrenię. Na przykład, jak podkreślają badacze, palenie marihuany przed 17 rokiem życia zwiększa o 50% ryzyko rozwoju zaburzeń depresyjnych w przyszłości.

Inne

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook IconZnajdź nas na Google+