Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego i Wzmacniania Dobrostanu Psychicznego adresowany do szkół

Systemowa Promocja Zdrowia Psychicznego i Profilaktyka ma szczególne uzasadnienie w odniesieniu do środowiska szkolnego. Polega na tworzeniu takich warunków, które będą sprzyjać prawidłowemu rozwojowi osobowości i zdrowiu psychicznemu uczniów. Jest promowaniem szkoły, która dba nie tylko o rozwój intelektualny, ale również równolegle dba o procesy rozwoju psychicznego uczniów i o zdrowie psychiczne nauczycieli.

Celem proponowanych programów profilaktycznych jest edukowanie uczniów, aby pokazać jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne, oraz wyposażenie ich w umiejętności kompetencji i koherencji, które będą wykorzystywać przez całe swoje życie, aby lepiej radzić sobie z trudnymi, stresogennymi sytuacjami życiowymi.

Celem programów jest pomaganie uczniom w radzeniu sobie w przechodzeniu do kolejnych faz rozwojowych. Każda faza rozwojowa, bowiem wymaga innych kompetencji, umiejętności radzenia sobie z nowymi zadaniami, charakterystycznymi dla niej problemami, czynnikami stresogennymi.

Programy profilaktyczne obejmują szkolenie, edukowanie i wspieranie nauczycieli pod kątem wczesnego rozpoznawania czynników zagrożenia dla zdrowia psychicznego, ryzykownych stanów psychicznych i zaburzeń psychicznych, oraz edukację rodziców. Celem jest wzmacnianie indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych (szkoła, rówieśnicy), odpornościowych czynników chroniących i redukowanie czynników ryzyka.

 

Inne

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook IconZnajdź nas na Google+