Promocja Zdrowia Psychicznego, Edukacja Zdrowotna i Prewencja Zaburzeń Psychicznych

Proponujemy realizację Programów Promocji Zdrowia Psychicznego i Prewencji Zaburzeń Psychicznych w następujących zakresach:

  1. Upowszechnienie wiedzy psychologicznej, przydatnej dla utrzymania i wzmacniania dobrego stanu zdrowia – dobrostanu Wiedza Prozdrowotna, która powinna obejmować szeroko rozumiane kompetencje życiowe i rozwojowe człowieka.
  1. Kształtowanie Zasobów Zdrowotnych i Potencjałów Odpornościowych to między innymi uczenie zachowań prozdrowotnych, kształcenie kompetencji życiowych sprzyjających rozwojowi w odniesieniu do różnych okresów życia, od dzieciństwa do późnej starości, wzmacnianie poczucia koherencji. Wzmacnianie przekonania dotyczącego możliwości skutecznej kontroli zdrowia. Znane są czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zaburzeń i chorób psychicznych. Uruchamiając jednak nasze zasoby odpornościowe mamy w znacznym stopniu wpływ na ryzyko pojawienia się zaburzenia czy choroby psychicznej, a w przypadku zachorowania na głębokość i przewlekłość dysfunkcjonalności. Możemy też obniżyć ryzyko wystąpienia kolejnego nawrotu choroby, kolejnej koniecznej hospitalizacji. Zasoby odpornościowe w znacznym stopniu chronią nas przed problemami zdrowotnymi, sprzyjają ochronie zdrowia i procesom Są lekiem odpornościowym i obniżają ryzyko pogorszenia stanu psychicznego nawet w stresujących wydarzeniach życiowych. Należy podkreślić, że zindywidualizowane podejście działań prozdrowotnych obejmuje sferę poznawczą, emocjonalno-­‐motywacyjną i  behawioralną.

Inne

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook IconZnajdź nas na Google+