Spacer Solidarności z osobami chorującymi na zaburzenia psychiczne i na rzecz promocji profilaktyki zdrowia psychicznego

10 października 2015 r. miał miejsce Spacer Solidarności z osobami chorującymi na zaburzenia psychiczne i na rzecz promocji profilaktyki zdrowia psychicznego.

Była to manifestacja solidarności i w obronie godności osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Stygmatyzacja społeczna chorób psychicznych nigdy nie pozwoliła tej grupie pacjentów samodzielnie walczyć o swoje prawa, o godziwe warunki leczenia psychiatrycznego, o dostęp do nowoczesnych leków przeciwpsychotycznych i przeciwdziałać marginalizacji zawodowej. Solidarność XXI wieku, to także solidarność z osobami wykluczonymi z powodu chorób psychicznych takich, jak schizofrenia, depresje, zaburzenia depresyjno-lękowe. Manifestanci przeszli trasą: Plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W Kancelarii Premiera złożyli petycję do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie niepokojącego braku podejmowania wystarczających i skutecznych wysiłków w skali Państwa w celu doprowadzenia do zahamowania narastającej tendencji zagrożenia dla Zdrowia Psychicznego Obywateli w Polsce.
Manifestacja miała także na celu zwrócenie uwagi decydentom na znaczenie promocji zdrowia psychicznego i działania wzmacniające dobrostan psychiczny w szkołach i miejscu pracy.

Inne

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook IconZnajdź nas na Google+