Psychologiczna Prewencja jest ściśle związana z pojęciem ryzyka, jako podwyższonego prawdopodobieństwa. Continue reading