Grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym, wysokim poziomem bezrobocia i marginalizacją na rynku. Continue reading